Chính Sách Bảo Mật

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được Tâm Blogs đảm bảo sự riêng tư.

Thông tin Tâm Blogs thu thập

  • Họ và tên
  • Số điện thoại / zalo / facebook / email
  • ID hoặc link cần dùng dịch vụ
=> Tâm Blogs cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai/tổ chức nào trừ khi bạn đồng ý hoặc cơ quan pháp lý/chính phủ yêu cầu.

Tâm Blogs sử dụng thông tin của bạn làm gì?

  • Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ về dịch vụ mà Tâm Blogs cung cấp.
  • Đo lường và cải thiện dịch vụ của Tâm Blogs.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm. Nếu bạn vào trang đăng nhập, Tâm Blogs sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Khi bạn đăng nhập, Tâm Blogs sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá. Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày. Cám các bạn đã dành thời gian để đọc!