Category Archives: Facebook

Chuyên mục này của Tâm Blogs tổng hợp các kiến thức và cung cấp dịch vụ facebook như tăng like facebook, tăng follow facebook, v.v…

BẢNG GIÁ TĂNG TƯƠNG TÁC FACEBOOK

Like bài post: 80 đồng / 1 like => 8k = 100 like

Bày tỏ cảm xúc trên bài post: 1 cảm xúc = 110 đồng

Tăng follow tài khoản fb cá nhân: 1 sub = 120 đồng => 1k sub = 120k

Tăng like fanpage kèm sub: 1 like = 120 đồng

Sử dụng hệ thống của Tâm Blogs để buff tương tác fb sẽ có giá ưu đãi hơn. Truy cập hệ thống qua link hethongmedia.com