Category Archives: Instagram

Chuyên mục này của Tâm Blogs tổng hợp các kiến thức và cung cấp dịch vụ Instagram như tăng like Instagram, tăng follow Instagram, tăng comment Instagram…

BẢNG GIÁ TĂNG TƯƠNG TÁC INSTAGRAM

Like bài post:

  • 60 đồng / 1 like => 6k = 100 like
  • 100 đồng / 1 like => 10k = 100 like (có bảo hành)

Tăng follow instagram:

  • 1 sub = 120 đồng => 1k sub = 120k
  • 1 sub = 170 đồng => 1k sub = 170k (có bảo hành)

Sử dụng hệ thống của Tâm Blogs để buff tương tác instagram sẽ có giá ưu đãi hơn. Truy cập hệ thống qua link hethongmedia.com