Category Archives: Tik Tok

Chuyên mục này của Tâm Blogs tổng hợp các kiến thức và cung cấp dịch vụ Tik Tok như tăng follow tik tok, tăng view tik tok và tăng like tik tok.

BẢNG GIÁ TĂNG TƯƠNG TÁC INSTAGRAM

Tăng like, thả tym video:

  • 25 đồng / 1 tim => 2,5k = 100 tim

Tăng lượt xem, buff view video tiktok:

  • 1 view = 7 đồng => 1k view = 7k

Tăng follow tiktok:

  • 1 sub = 55 đồng => 1k sub = 550k
  • 1 sub = 110 đồng => 1k sub = 1,1 triệu vnđ (có bảo hành)

Sử dụng hệ thống của Tâm Blogs để buff tương tác tiktok sẽ có giá ưu đãi hơn. Truy cập hệ thống qua link hethongmedia.com